ยางดึงๆ บนล่าง มันคือ อะไรคะ?

ยางดึงๆ บนล่าง มันคือ อะไรคะ?

ยางที่เห็นในภาพ เรียกว่า อีลาสติก (Elastics) ทำมาจากยางธรรมชาติ ใช้สำหรับดึงข้ามขากรรไกรบนและล่าง ใช้ดึงได้หลายรูปแบบตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่ง ใช้ในคนไข้บางคนเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในคนไข้จัดฟันทุกคน คุณหมอจะเป็นคนสั่งใช้และบอกตำแหน่งที่คล้อง คนไข้จะต้องปฏิบัติตามและมีวินัยในการคล้องอีลาสติก เป็นการบ้านที่คนไข้ต้องกลับไปคล้องทุกวัน ห้ามคล้องผิดตำแหน่งที่หมอสั่ง

ส่วนคนไข้จัดฟันที่ไม่ได้คล้องอีลาสติกเลย ถือว่า ไม่ได้มีปัญหาที่ต้องใช้ และไม่ต้องอยากจะคล้องด้วยนะ ไม่ได้คล้องแหละดีแล้ว

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *