ทำไมต้องเอ็กซเรย์เพื่อจัดฟัน?

ทำไมต้องเอ็กซเรย์เพื่อจัดฟัน?

ภาพเอ็กซเรย์ก่อนจัดฟัน สำคัญมากสำหรับการวางแผนการรักษา เพื่อพิจารณาลักษณะฟัน มุมฟัน ขากรรไกร ริมฝีปาก จมูก และความผิดปกติอื่นๆ เพื่อให้แผนการรักษาเหมาะสม
ภาพรังสีด้านข้าง เป็นภาพรังสีสำคัญที่บอกความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกร ความยื่นของฟัน เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าควรถอนหรือไม่ถอนฟันเพื่อจัดฟัน ร่วมกับการตรวจช่องปาก
จากภาพ มุมฟันยื่น เมื่อจัดฟันร่วมกับการถอน ทำให้ผลลัพธ์ของการรักษา มีมุมฟันหลังจัดที่ดีขึ้น

แต่ในคนไข้บางคนที่มุมฟันตั้ง ถ้าถอนเพื่อจัดฟัน ผลได้คือ ฟันงุ้ม และเหงือกโปนออกมาค่ะ จึงพิจารณาไม่ถอน
เพราะแผนการรักษาที่คุณหมอแนะนำผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วค่ะ ว่าเหมาะสมในแต่ละคน เพราะมีคนไข้บางคน มาบอกหมอว่า หนูอยากถอน ทั้งๆที่ไม่ควรถอน บางคนก็ไม่ควรถอนค่ะ บางคนก็จำเป็นต้องถอน แต่ละคนไม่เหมือนกัน

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *